Bestuur

Rob Mulder
Voorzitter

Ronald Huismans
Penningmeester

Mike de Jong
Secretaris

Marco van Luinen
Wedstrijdsecretaris

Eric Schuring
Algemeen bestuurslid

Hilbert ten Klooster
Algemeen bestuurslid